Skip to main content

Ing. Roman Zach

SaS/Stred

  • narodený v roku 1977 v Ružomberku, ženatý, 2 deti
  • absolvent gymnázia v Ružomberku
  • absolvent stavebnej fakulty STU v odbore ekonomika a riadenie stavebníctva
  • člen komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu
  • člen predstavenstva KDAH, a.s.
  • záľuby – príroda, huby, skialpinizmus

Takmer celý život som prežil v Ružomberku. Po ukončení Gymnázia v Ružomberku som pokračoval štúdiom na Stavebnej fakulte STU v Bratislave odbor ekonomika a riadenie stavebníctva, ktoré som ukončil v roku 2001. Vtedy som sa musel rozhodnúť či ostať alebo sa vrátiť do Ružomberka. Ružomberok vyhral a od vtedy tu pracujem a žijem. Som rád, že som tu ostal a založil si rodinu. Spolu s manželkou vychovávame dve deti. Máme úžasnú prírodu priamo tu alebo v blízkom okolí. Keď je čas, snažíme sa s rodinou vychutnať jej krásy počas celého roka.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Som poslancom jeden a pol volebného obdobia a je veľa vecí, ktoré sa nepodarilo uskutočniť tak, ako by som si predstavoval. Spolu s kolegom poslancom Martinom Hromadom máme spoločné vízie pre obvod stred, ale aj pre mesto ako celok, ktoré by sme radi uskutočnili.

Prečo Ľubo?

S Ľubom sa poznáme dlhé roky a máme podobné názory na rozvoj nášho mesta. Je to pracovitý človek, ktorý počas dlhoročného pôsobenia v MsZ, ale aj VÚC ukázal svoje schopnosti, chuť pracovať pre ľudí a pre naše mesto. Organizuje množstvo spoločenských a športových podujatí. Ľuďom sa v rámci svojich ľudských a profesijných možností snaží vždy pomôcť. Verím, že ak Ľubo dostane podporu vo voľbách, dokáže stmeliť budúcich poslancov a spolu urobia kus viditeľnej práce.