Skip to main content

ROK PROBLÉMOV, ALE AJ VEĽKÝCH VÝZIEV

Hodnotenie roka 2023 primátorom mesta Ružomberok Ľubomírom Kubáňom

Vážení Ružomberčania,

 rok sa s rokom zišiel a novoročné obdobie býva spojené s hodnotením roka uplynulého a plánmi do budúcna. Túto tradíciu vnímam o to viac, keďže uplynul už rok, odkedy som nastúpil do funkcie primátora. Celý rok som sa s vami úprimne delil o starosti i úspechy verejne a inak to nebude ani teraz. Zhodnotím, čím sme si za rok prešli a čo nás čaká.

 Text je to trošku dlhší, no poskytne vám komplexnejší pohľad na to, čím na meste žijeme.

Keď sa obzriem za rokom uplynulým, musím ho hodnotiť ako ťažký a komplikovaný. Prakticky od nástupu do úradu primátora sa denne stretávame s „dedičstvom“ minulosti, neriešenými či dlhodobo ignorovanými problémami, ktoré pre mesto Ružomberok znamenajú zlú reputáciu, stagnáciu a ťahajú ho dole.

 Keďže sa snažím vždy na veci pozerať optimisticky, začnem najskôr dobrými správami.

 •  Vnímam lepšiu a efektívnejšiu komunikáciu mesta s občanmi, zlepšila sa komunikácia s mestskými časťami a poslancami vo volebných obvodoch.
 • Zaviedol som pravidelné stretnutia primátora s občanmi, už v tomto roku pripravujeme aj stretnutia s občanmi vo volebných obvodoch.
 • Uskutočnili sme personálny audit a zmenili organizačnú štruktúru, čím sa zefektívnili procesy na mestskom úrade. Chceme ho moderný a proklientský, ideme teda cestou debyrokratizácie a čo najväčšej elektronizácie služieb. Čoskoro v Klientskom centre pribudne napríklad platobný kiosk, kde budete môcť bezkontaktne uhrádzať poplatky či dane. Občania už mnohé zmeny vnímajú aj počas zmenených úradných hodín, čomu sa veľmi teším.
 • Významne sme personálne posilnili oddelenie projektov a grantov, ktoré vedie skúsený manažér, po ktorého vedením pripravujeme viacero projektov. Vnímam to ako základ, ak sa chceme ďalej rozvíjať.
 • Vďaka zmenám na úrade komplexnejšie pracujeme na novom koncepte fungovania vo Vlkolínci, ktorý má na starosti nový manažér pre Vlkolínec.
 • Realizujeme pilotný projekt nového modelu fungovania Informačného centra Ružomberok v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION LIPTOV.
 • Lepšiu prácu s komunitami si sľubujeme aj vďaka novej referentke pre komunity na mestskom úrade. Začíname s malými projektami, no verím, že to raz „potiahneme“ až k participatívnu rozpočtu.
 • Mesto ožilo, a dôkazom toho nie sú len mnohé kultúrne či spoločenské akcie. Zatraktívnili sme Ružomberský jarmok, predĺžili tradičné Ružomberské Vianoce s trhmi. Krajšia bola vianočná výzdoba v meste, bohatý program trhov prilákal ľudí do ulíc, čo bolo od začiatku našou prioritou.
 • Už druhý rok sme vlani v decembri organizovali Vianočný primátorský punč, výťažok z ktorého pomáha ružomberským rodinám v núdzi.
 • Okrem mnohých podujatí sa konal mestský festival Fullove dni, prestížne cyklistické preteky Okolo Slovenska, Retro 1. máj a v spolupráci s partnermi aj viac ako 300 akcií k 30. výročiu Vlkolínca. Vďaka Kultúrnemu domu A. Hlinku a jeho novému riaditeľovi prichádzajú do mesta atraktívne predstavenia a vystúpenia. V tomto roku nás na poli kultúry čaká množstvo noviniek.
 • V uplynulom roku sme začali pracovať na projekte bývalej „školičky“, kde chceme vybudovať denný stacionár. Od roku 2019 je vo vlastníctve mesta Legerského vila, v minulom roku sme podnikli vypracovanie projektovej dokumentácie na jej rekonštrukciu. Po obnove vznikne blízko radnice naozaj pekné miesto a vo vnútri vily nájdu zázemie mestská knižnica a komunitné akcie.
 • Rozširujú sa aj naše zahraničné partnerstvá. Obrovským nedostatkom bola neexistencia živých spoluprác v Poľskej republike, čo nám obmedzilo možnosti čerpania externých finančných zdrojov v rámci programu INTERREG. To je už minulosťou, keďže v uplynulom roku sme podpísali partnerské dohody o spolupráci s poľským Czarnym DunajcomWislou. Spoločná práca prinesie v budúcom období veľa pekných projektov pre naše mesto i partnerov.
 •  V minulom roku sa udiali aj zásadné zmeny v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. Kompletne sa po voľbách zmenilo zloženie predstavenstiev a dozorných rád, pričom sme neprihliadali na príslušnosť k politickým klubom, ale na záujem i odbornosť. Každý mestský poslanec či poslankyňa dostali možnosť sa na riadení mestských spoločností podieľať. Nového riaditeľa má po výberovom konaní Vodárenská spoločnosť Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku, zmeny vo vedení nás čakajú aj v Mestskej polícii Ružomberok.
 • Veľkú pozornosť venujeme nášmu verejnému priestranstvu. Kompletne sme zmenili manažment prác menších obecných služieb s novým koordinátorom. Ich prácu môžete denne v meste vidieť.
 • Vznikla stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu mesta Ružomberok a v rámci nej sme začali s odstraňovaním nelegálnych reklamných plôch v meste, v ktorom budeme pokračovať.
 • Vnímame problémy, ktoré roky kvária centrum mesta. Pritom je viac možností, ako ho pretvoriť na krásny verejný priestor pre Ružomberčanov a návštevníkov mesta. Na stole sú projekty zelených ostrovov v meste, revitalizácia parku na Ulici M. Madačova pred „Okom“ s novou oddychovou zónou či koncept prípravy urbanisticko-architektonickej súťaže na obnovu centra mesta. Najmä posledný zmienený plán si bude vyžadovať množstvo času a financií, no niekde musíme začať.
 • V príprave je verejné obstarávanie na komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré bývalé vedenie mesta Ružomberok zrušilo ešte 17. októbra 2022 s odôvodnením, že sa prihlásilo málo uchádzačov. Vznikla aj pracovná skupina, ktorej cieľom je identifikovať potreby mesta v komunálnych službách a pripraviť varianty možného odkúpenia hnuteľného a nehnuteľného majetku od Technických služieb Ružomberok.
 • Uplynulé mesiace pripravujeme novú parkovaciu politiku mesta. Zmeny už iste postrehol každý z vás. V rámci projektu Smart technológie mesta Ružomberok nám na uliciach pribudli elektronické informačné tabule, 50 kamier a 1 200 parkovacích senzorov.
 • S dopravou súvisia aj ďalšie naše aktivity. Aktívne riešime podporu dopravného koridoru sever – juh trasovaného prostredníctvom R3 a R1 cez Ružomberok. Systematicky sme pracovali s verejnosťou prostredníctvom niekoľkomesačnej informačnej kampane zameranej na neparkovanie automobilov na chodníkoch, pri ktorej sme spolupracovali s cykloativistami z Občianskeho združenia Bajkom. Neprimerané zaťaženie dopravou sme riešili v mestských častiach Černová a Hrboltová.
 • V spolupráci so Správou ciest ŽSK, závod Liptov sa v minulom roku podarilo viac venovať zničeným a zanedbaným cestným úsekom v meste i okrese.
 • Ružomberok dobieha obrovský investičný dlh, ktorý sa týka opráv ciest a chodníkov, no napriek tomu sa nám vlani podarilo zabezpečiť aspoň najnutnejšie opravy komunikácií za viac ako 200-tisíc eur a v tomto roku budeme pokračovať.  Ak by sme chceli komplexne rekonštruovať LEN najproblematickejšie cestné komunikácie v meste v dĺžke viac ako 92 kilometrov (celková plocha v m2: 543 966, z toho poškodených m2: 78 683) stálo by to takmer 2 mil. eur. Nechceme však prešľapovať a mieste a čakať, postupne opravíme všetky problematické cesty a chodníky.
 • Dobrou správou, ktorá nás v minulom roku zastihla, je schválený projekt vybudovania cyklochodníka 1,4 km z priemyselného obvodu pri Zápalkárni až po železničnú a autobusovú stanicu. Financovanie je z Plánu obnovy s celkovými predpokladanými nákladmi viac ako 674-tisíc eur.
 • V spolupráci s OZ Bajkom sa podarilo konečne nainštalovať k šiestim základným školám spolu 94 stojanov pre 188 bicyklov. Vďaka financovaniu z ministerstva dopravy zaplatíme za jeden stojan len 6,5 eura.
 • Dobrou správou je, že sme uspeli so žiadosťou o nenávratné finančné prostriedky na ministerstve hospodárstva. Za viac ako 130-tisíc eur v tomto roku v meste vybudujeme celkom 23 nabíjacích staníc na elektromobily, jedna bude rýchlonabíjacia.
 • Donedávna sme (vďaka ignorancii zákonných povinností) boli snáď jediným mestom na Slovensku, ktoré nezaviedlo zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Okrem nejakej pilotnej fázy v minulosti sa nič iné nezrealizovalo. Počas uplynulého roka pribudlo 30 kusov 120-litových nádob na BRKO aj do lokalít Baničné, Laziny a Polík. Obyvateľom bytových domov v uvedených lokalitách sme zdarma distribuovali 10-litrové zberné nádoby do domácností spolu s informačným letákom s praktickými radami o triedení.
 • V roku minulom sme v rámci projektu Smart technológie mesta Ružomberok vymenili vyše 330 kusov sietidiel v meste za novšie a úspornejšie. Vďaka úveru od Environmentálneho fondu vo výške 2,8 mil. eur zas v budúcich mesiacoch komplexne zrekonštruujeme verejné osvetlenie v meste i mestských častiach. Je to oblasť, kde sa roky neinvestovali takmer žiadne financie. Na stĺpoch verejného osvetlenia a svietidlách to, napokon, aj vidieť.
 • Na môj návrh sa podarilo v mestskom zastupiteľstve presadiť zmenu, ktorá by sa mala prejaviť v budúcich komunálnych voľbách. Počet mestských poslancov v Ružomberku by sa mal v budúcom volebnom období znížiť z terajších 25 na 16. Zmeniť sa podarilo aj počet volebných obvodov, oproti súčasným 11 by ich malo byť po novom päť.
 • Vďaka spolupráci a komunikácii s inštitúciami a úradmi sa podarilo docieliť aj rekonštrukcie objektov, ktoré nie sú v správe mesta. V príprave je obnova železničnej stanice, pošta sa pustila do rekonštrukcie vstupnej časti s bezbariérovým vstupom, potrebná rekonštrukcia čaká Galériu Ľudovíta Fullu…
 • Rozvíja sa spolupráca s inštitúciami, úradmi, organmi štátnej správy, dobré vzťahy budujeme aj s cirkvami na území mesta. Do funkcie som vstupoval so zámerom spájať a nie rozdeľovať, preto mám vždy radosť, keď sa nám darí rozvíjať naše mesto aj spoluprácou s komunitou.
 • V uplynulom roku sa nám podarilo vďaka dobrej spolupráci so Skiparkom Ružomberok vyrokovať zľavy pre ľudí s trvalým pobytov v Ružomberku. V lete majú možnosť za 20-pertcentnú zľavu využívať pri nákupe lístkov na lanovku, celodenného lístka do bikeparku či pri kúpe jazdy na kolobežke či horskej káre. V zimnej sezóne môžu zľavu využiť pri nákupe celodenného skipasu.

Neboli to len dobré správy, ktoré vlani prichádzali. Takmer denne sme museli riešiť problémy, ktoré mali zásadný vplyv na chod mesta.

 • 16. decembra 2022 na svojom mimoriadnom rokovaní ma mestské zastupiteľstvo poverilo ako štatutárneho zástupcu jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CZT Ružomberok, aby som v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zaviazal konateľov spoločnosti k zrušeniu dodatku k zmluve o dielo na výstavbu novej mestskej plavárne. Dôvodom bolo zvýšenie vysúťaženej ceny za výstavbu plavárne o skoro 1,2 mil. eur.

 Vo februári minulého roku sme preto kvôli novej plavárni podali na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

 Môj názor na túto vec sa nemení a všetci ho poznáte. Zvýšenie ceny pri výstavbe plavárne hodnotím ako odporujúce platnej právnej úprave, ekonomicky neopodstatnené a popierajúce základné zásady hospodárneho nakladania s mestským majetkom, pričom k jeho uzatvoreniu došlo napriek tomu, že financovanie takto zvýšenej ceny diela nebolo finančne zabezpečené.

Na druhej strane, jama v blízkosti zimného štadióna nikoho neteší. S priestorom máme svoj zámer, no verejne ho budem komunikovať až vtedy, keď sa z myšlienok stanú reálne plány a bude dohodnutý spôsob financovania a realizácia.

 •  Problémy nám ešte v závere roku 2022 priniesla nová bytovka na Plavisku. Napriek tomu, že nebola napojená na elektrickú energiu a zapísaná v majetku mesta (teda prakticky nepoistená), dostali nájomníci od minulého vedenia príkaz na nasťahovanie od decembra 2022. Narýchlo sme cez dobrú spoluprácu s energetikmi museli riešiť zapojenie do siete a ďalšie opatrenia, aby bola bytovka obývateľná.
 • Veľa spokojnosti nám neprinieslo ani fungovanie mestskej autobusovej dopravy (MAD). Z vašich podnetov vám najviac prekážajú napríklad vysoké ceny MAD, grafikon, zbytočné prestupy navyše, málo vyťažované linky, vynechávanie zastávok vodičmi, zlý technický stav zastávok či nekomunikovanie zo strany zmluvného prevádzkovateľa. Problémy nechceme ďalej prehliadať, potrebu vyriešiť problémy v MAD vníma rovnako vedenie mesta i mestskí poslanci. Mestské zastupiteľstvo ma preto uznesením zaviazalo, aby som pripravil návrh na zrušenie zmluvy s aktuálnym dopravcom, spoločnosťou Blaguss a súčasne pripravoval verejné obstarávanie na nového dopravcu.
 • Niekoľkokrát sme vlani museli riešiť výskyt medveďa hnedého. Najprv sa objavoval na cintoríne, kde sa chodil hostiť na svietnikoch, v októbri ho zaznamenali na Malinom Brde, v Hrabove, vo Vlkolínci, v blízkosti rodinných domov na Kalvárii či na Satelitoch. Vďaka rýchlej a efektívnej spolupráci so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody sa podarilo úplne eliminovať troch synatropných jedincov. Na cintoríne sme inštalovali elektrický ohradník, zvýšil sa dozor hliadok mestskej polície, prijali sa viaceré bezpečnostné opatrenia.
 • Viaceré Jóbove zvesti, ktoré počas uplynulého roka prichádzali v podobe nevyriešených problémov – pokút od kontrolných orgánov za nesprávne realizované obstarávania, neuznaného financovania, nákladov naviac z dôvodu nevýhodných zmlúv uzatvorených ešte bývalým vedením, spôsobili, že schodok mesta bol na úrovni približne 3,2 mil. eur. Pri príprave aktuálneho rozpočtu sme museli hľadať zdroje a rozmýšľať úsporne, aby sme zostavili vyrovnaný rozpočet. Museli sme v nevyhnutnej miere zvýšiť miestne dane a poplatky. Ak by sme k tomuto kroku nepristúpili, mesto by skončilo v rozpočtovom provizóriu, čo by malo negatívny dopad na chod mesta, ako aj na financovanie mnohých akcií a aktivít, vrátane dotácií pre kultúru a šport. Prijaté rozhodnutia sú len reakcia na nekoncepčnú legislatívu, ktorá v minulých rokoch fatálne zasiahla samosprávy. V neposlednom rade mestský rozpočet zaťažujú práve výdavky na nedoriešené ekonomické a právne problémy mesta, ktoré sme ako nové vedenie mesta zdedili a riešime ich od nášho nástupu v novembri 2022.

Milí občania nášho mesta,

pred rokom ste mi odovzdali do rúk svoju dôveru a ujal som sa úradu primátora. Mojim dlhodobým plánom, ktorý charakterizuje celé moje funkčné obdobie, je snaha pomôcť Ružomberku v rozvoji. Napriek tomu, že množstvo z našich plánov zabrzdila denná realita v podobe problémov, ktoré sme museli neustále riešiť, veľa dobrých vecí sa podarilo.

 Ukazuje sa, čo som tvrdil od začiatku. Bez rozdielu na politickú príslušnosť, na rozdielne názory na mnohé veci by nás v meste mala spájať práve snaha pomôcť Ružomberku v rozvoji. To je téma pri ktorej by sme mali odhodiť predsudky, svoje egá a zabrať.

 Verím, že na konci tohto roka budem môcť pred vás predstúpiť a skonštatovať, že bol rok 2024 lepší ako ten predchádzajúci. To si úprimne želám pre mesto Ružomberok a aj pre všetkých vás!

 JUDr. Ľubomír Kubáň,

primátor mesta Ružomberok