Skip to main content

Róbert Kolár

Nezávislý/Roveň

 • 1972 rodák z Ružomberka
 • ženatý, s manželkou vychováva 2 synov
 • vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Manažment – Marketing
 • ako finančný a ekonomický riaditeľ riadil spoločnosti so stovkami zamestnancov
 • v zdravotnej poisťovni DÔVERA pracoval ako regionálny riaditeľ predaja
 • bol generálnym riaditeľom spoločnosti Alpha medical
 • od roku 2010 vedie stavebnú spoločnosť AVESTAV, s.r.o.
 • stojí za projektom novej polikliniky Rozanka v Ružomberku
 • vydáva Ružomberský magazín
 • organizuje každoročný Ružomberský mestský festival Fullove dni,
 • v rámci projektu „Pomôžte nám pomôcť“, pod hlavičkou občianskeho združenia Inštitút RK, získava finančné prostriedky a rozdeľuje materiálnu pomoc medzi ľudí, ktorí si bez pomoci sami neporadia
 • v rokoch 2014 až 2018 bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Ružomberku a viedol finančnú a stavebnú komisiu
 • kandiduje za Roveň na poslanca do Mestského zastupiteľstva v Ružomberku a na poslanca Žilinského samosprávneho kraja za okres Ružomberok

Ružomberok je mesto, v ktorom som sa narodil, vyrástol a žijem so svojou rodinou. Spoločne s mojou manželkou tu vychovávame dvoch synov. Organizujem viaceré športové či spoločenské podujatia. Medzi najznámejšie patrí festival Fullove dni, ktorý má nadregionálny charakter. Zo športových akcií je asi najznámejší Beh na Malinné, ktorý organizujeme spoločne s Ľubom Kubáňom.
V rokoch 2014 až 2018 som bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Ružomberku a viedol som Komisiu pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Kandidujem na poslanca za obvod Roveň v tíme Ľuba Kubáňa, ktorého podporujem v kandidatúre na primátora. Zároveň kandidujem aj na poslanca do VÚC. Ružomberok v posledných rokoch upadá a okolité mestá nám utekajú a to chceme zmeniť. Máme silný tím a schopnosti pohnúť s témami, ktoré posunu naše mesto vpred.

Prečo Ľubo?

S Lubom Kubáňom sa poznám dlhé roky a považujem ho za výborného kandidáta na primátora. Má skúsenosti z lokálnej politiky ako poslanec. Ľudia z Kľačna sú s ním spokojní a ja som si istý, že je najlepšou voľbou na post primátora.