Skip to main content

Mgr. art. Róbert Dúbravec

Nezávislý/Polík

  • 1977 rodák z Ružomberka, žije s priateľkou, vychováva 10-ročnú dcéru
  • vyštudoval architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na škole architektúry CEPT UNIVERSITY Ahmedabad v Indii
  • pôsobil 11 rokov ako riaditeľ Útvaru hlavného architekta v Martine
  • spolupráca s Vysokou školou výtvarných umení – katedra architektúry, workshopy pre Mesto Martin
  • od roku 2018 vedie vlastný architektonický ateliér

Už od školských čias inklinujem k umeniu a kultúre. Vyrastal som v umeleckom prostredí, v ateliéri obklopený otcovými obrazmi, ktorý bol významným slovenským výtvarníkom, podobne ako jeho otec Róbert Dúbravec II a takisto starý otec Róbert Dúbravec I. Po ukončení Gymnázia v Ružomberku som začal študovať na katedre architektúry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdií som absolvoval stáž na škole architektúry v indickom Ahmedabade, kde sa mi naskytla možnosť pracovať v ateliéroch významných svetových pedagógov a konfrontovať svoje skúsenosti so študentmi takisto z celého sveta. Po ukončení štúdií v roku 2001 som sa odsťahoval do Prahy a pracoval vo viacerých architektonických ateliéroch, Vlado Milunić, CMC architects…, neskôr v rámci USA (United Slovak Architects). V roku 2007 som začal pracovať ako hlavný architekt v Martine až do roku 2018. Odvtedy vediem v Ružomberku a Bratislave spolu s viacerými kolegami vlastný architektonický ateliér. Okrem toho aktívne spolupracujem s niekoľkými architektmi v rámci Ružomberka a okolia.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Vďaka nadšeniu z navrhovania a realizovania rôznych projektov a skúsenostiam, ktoré som nadobudol doma aj v zahraničí, cítim potrebu prispieť k tomu, aby sa z Ružomberka stalo lepšie a krajšie miesto pre život. Popri väčších víziách a urbanistických konceptoch, ktoré mesto nepochybne potrebuje pre svoj zmysluplný rozvoj do budúcna, sa častokrát stačí zamerať aj na jednoduché, menšie veci, týkajúce sa napríklad verejného priestoru. Také, ktoré možno realizovať v omnoho kratších časových horizontoch. Ružomberok sa musí stať moderným a dynamickým mestom, kde chceme všetci žiť, pracovať, tvoriť, vychovávať deti, mestom pre mladých aj starších, mestom študentov a kultúry. Málo sa o tom rozpráva a ešte menej robí. Toto by som v prípade úspechu z postu poslanca chcel pomôcť zmeniť.

Prečo Ľubo?

Ľuba Kubáňa poznám ako človeka s ohromou chuťou a zápalom pre všetko, do čoho sa práve pustí a zároveň s odhodlaním veci dokončiť. Vďaka svojej charizme a dlhoročným skúsenostiam s komunálnou politikou, ale i mimo nej, som presvedčený, že dokáže ľudí okolo seba ako i zastupiteľov mesta stmeliť a podporiť tak rozvoj Ružomberka. V minulosti neraz zbytočné, často osobnostné sváry medzi poslancami navzájom, ale aj vedením, znamenali stagnáciu. Som si istý, že Ľubove postoje, schopnosti a poctivosť sú dobrým predpokladom k zmene smerovania nášho mesta. Považujem preto jeho rozhodnutie kandidovať za primátora Ružomberka v rámci komunálnej politiky za najlepšiu správu za dlhé roky.