Skip to main content

Ing. Richard Makovický

Nezávislý/Baničné

  • 1973 narodil sa v Liskovej, avšak 30 rokov žije v Ružomberku so svojou manželkou a dvojčatami
  • stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu v Ružomberku
  • študoval na Žilinskej univerzite a Bankovním institúte Vysoká škola Praha
  • Celá jeho profesijná kariéra je spojená s Ružomberkom. Založil s rodičmi rodinnú firmu, ktorá sa venovala predaju ovocia a zeleniny. Popri tom stál pri zrode firmy FLOMAK s.r.o. obchodujúcej s plastovými materiálmi. Od roku 2000 sa venuje výrobe Liptovských drobov a spracovaniu zemiakov, čo sú hlavné predmety podnikania Liptovskej potravinárskej spoločnosti, s.r.o. zamestnávajúcej cca. 25 obyvateľov mesta a okolitých obcí.
  • Vo voľnom čase sa venuje záhradke, bicyklovaniu, v zime zas skialpinizmu a otužovaniu. Je členom Belanských ľadových medveďov. Jeho najväčšou záľubou je ale beh. Bol štyrikrát členom tímu Ružomberčanov v súťaži Od Tatier k Dunaju.
  • Za jeho najväčší podnikateľský úspech považuje získanie Chráneného zemepisného označenia EÚ pre Liptovské droby.

Po skončení štúdií som začal podnikať spolu s rodičmi, pričom už po krátkom čase sme sa stali najväčšími predajcami ovocia a zeleniny v meste. Postupne som sa osamostatnil a venoval sa len spracovaniu zemiakov a výrobe Liptovských drobov. Pri svojej práci som mal možnosť vybudovať fungujúcu firmu, ktorá sa stala lídrom v spracovaní zemiakov na Slovensku. Dnes sa vo firme venujem strategickému plánovaniu, som garantom eurofondových projektov vo firme a súčasne spolupracujem s Výskumným ústavom potravinárskym v Modre pri výskume spracovania zemiakov. Za môj najväčší podnikateľský úspech považujem získanie európskeho chráneného zemepisného označenia EÚ pre Liptovské droby.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Pri svojej podnikateľskej práci sa stretávam s mnohými problémami, ktoré ma trápia nie len ako podnikateľa, ale aj ako obyvateľa nášho mesta. Keďže mi nie je ľahostajné, v akom prostredí žijem a podnikám ja aj moji spoluobčania, rozhodol som sa aktívne vstúpiť do volebnej kampane ako kandidát za miestnu časť Baničné, kde žijem so svojou rodinou.

Prečo Ľubo?

S Ľubom sa poznám dlho. Moja firma zamestnávala zdravotne znevýhodnených občanov a Ľubo mi vedel vždy odborne poradiť s agendou, ktorá sa spája s touto problematikou. Od vtedy si ho vážim nielen odborne, ale i ľudsky. Viem, že jeho záujem o obyvateľov mesta je úprimný a nezištný. A preto budem stáť po jeho boku.