Skip to main content

Miroslav Kerdík

Nezávislý/Černová

  • narodený v roku 1972 v Ružomberku
  • ženatý, dve deti (15 a 25 r.)
  • vyštudoval SPŠ Martin správca bytových domov, autorizovaný bezpečnostný technik a požiarny technik
  • poslanec MsZ v Ružomberku od roku 2010
  • predseda komisie starostlivosti o obyvateľov od roku 2014
  • záľuby: cyklistika, mototuristika, turistika, lyžovanie, beh, otužovanie, akvaristika, fotografovanie

V Ružomberku žijem a pracujem viac ako 25 rokov. Mojou profesiou je správa bytov, ktorej sa venujem už 20 rokov. Som ženatý a otec 15 a 25 ročných chlapcov. Moja práca je zároveň mojim poslaním a preto sa aktívne venujem komunite a riešeniu ich problémov. Už 12 rokov ako poslanec som aj členom komisie starostlivosti o obyvateľov, kde sa usilujem pomocť občanom Ružomberka v riešení problematiky bývania. Mojim veľkým prianím je, aby sa výstavba nájomných bytov konečne rozbehla aj u nás v Ružomberku.