Skip to main content

Michal Lazár

Nezávislý/Klačno

 • 59 r., ženatý, dve dcéry, dvaja vnuci
 • robotník SCP, robotník JRD Likavka, učiteľ, zástupca riaditeľky školy, riaditeľ školy, zástupca primátora mesta 2018-2022
 • zástupca primátora mesta zodpovedný za oblasť školstva, športu, zdravotníctva, sociálnych vecí, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

Úspešné projekty na ktorých som sa podieľal :

 • financovanie opatrovateliek,
 • rekonštrukcia Haly T18 na Plavisku,
 • rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení (MŠ Hrboltová, ZŠ Bystrická cesta, ZŠ Klačno, MŠ Za dráhou , ZUŠ Ľ.Fullu…),
 • diétne stravovanie žiakov a zamestnancov MŠ, ZŠ,
 • rekonštrukcie, opravy ciest a komunikácií (Liptovská, Veterná – príjazdová cesta, Smreková, parkovisko Klačno…),
 • v oblasti školstva sme presadili opatrenia, ktoré prispeli k finančnej stabilizácii škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • Konateľ v MBK Ružomberok od roku 2019
  • 2x Titul Majster SR v basketbale žien
  • 1x Slovenský pohár
  • Funkčná mládežnícka základňa (viaceré mládežnícke reprezentantky SR)
 • člen predsedníctva predstavenstva OOCR a Klaster Liptov – podporené projekty na rozvoj cestovného ruchu v Ružomberku (Kultúrne leto, Aktivity vo Vlkolínci, Cyklokorytnička, Obrova cesta, Nabíjačky na el. bicykle,  Korýtko vlakom a bicyklom, Kráľovstvo Hrabovo, Medvedia cesta, Ski bus, Vtáčia cesta …),
 • spolu s tímom zamestnancov MsÚ organizovanie celoplošného testovania a koordinácia distribúcie ochranných prostriedkov pre seniorov na území mesta počas 1. a 2. vlny pandémie,
 • od marca do júna  2022 koordinátor pomoci odídencom z Ukrajiny.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Ako kandidát na poslanca do MsZ v Ružomberku za obvod Klačno ponúkam svoje skúsenosti pri presadzovaní všetkých zámerov v prospech obyvateľov mesta Ružomberok a v obvode Klačno budem presadzovať :

 1. Športový areál Klačno ( medzi tenisovými kurtami a oddychovo športovým areálom )
 2. Revitalizáciu všetkých detských ihrísk na Klačne
 3. Parkovaciu politika. Rozšírenie parkovacích plôch
 4. Revitalizáciu ulíc Lesná , Liptovská – párne čísla, Veterná.
 5. Revitalizáciu chodníka a hlavnej prístupovej cesty na Klačno,  od Á-čka až po zastávku MHD Nová Černová otočka
 6. Revitalizáciu všetkých schodov a zábradlí pri schodoch, ktoré slúžia ako skratky medzi ulicami.
 7. Vybudovanie volejbalovej haly  v areáli ZŠ Klačno
 8. Riešenie požívania alkoholu  na verejnosti
 9. Širšiu občiansku vybavenosť a služby pre občanov

Prečo Ľubo?

Pre mesto Ružomberok je najpodstatnejšie, aby sa po voľbách vytvorila koalícia s dostatočným počtom  poslancov ochotných pracovať pre dobro obyvateľov mesta. Na to je potrebný aj silný primátor, ktorý si dokáže získať podporou väčšiny poslancov zvolených do MsZ.  Ľubomír Kubáň má najväčšie predpoklady spájať sily a tým vytvoriť priaznivé podmienky na presadenie volebného programu v prospech celého mesta a jeho občanov. Preto ho podporujem.