Skip to main content

Bc. Martin Rusnák

Za ľudí/Klačno

  • nar. v roku 1975 v Banskej Bystrici
  • v Ružomberku žijem už 13 rokov so svojou manželkou a 3 deťmi
  • vyštudoval som sociálnu prácu na KU v Ružomberku Mám ukončený kurz sprievodcu cestovného ruchu na UMB v Banskej Bystrici
  • od 18 rokov som pracoval v administratíve
  • už 12 rokov pracujem na ÚPSVaR Ružomberok ako samostatný radca na oddelení služieb pre občana
  • pomáham ako zástupca bezpečnostného manažéra a zástupca hlavného usporiadateľa v MFK Ružomberok, pôsobil som 3 roky ako bezpečnostný manažér v MBK Ružomberok
  • pôsobil som ako dobrovoľník na medzinárodných športových podujatiach, naposledy na EYOF 2022 v Banskej Bystrici Od roku 2010 doposiaľ vykonávam na Liptovskej ulici 2-14 funkciu zástupcu vlastníkov bytov
  • kandidujem na poslanca MsZ za volebný obvod Kľačno, lebo chcem pokračovať vo vynikajúcej práci JUDr. Ľubomíra Kubáňa, ktorý na Kľačne dlhé roky pôsobil ako poslanec MsZ
  • som nesmierne hrdý, že som súčasťou tímu JUDr. Ľubomíra Kubáňa, ktorého poznám už 13 rokov ako veľmi ľudského a úspešného človeka a priateľa

Narodil som sa v roku 1975 v Banskej Bystrici. Od roku 2009 žijem v Ružomberku s manželkou a 3 synmi. Vyštudoval som sociálnu prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku a absolvoval som kurz sprievodcu cestovného ruchu na UMB v Banskej Bystrici. Od svojich 18 rokov som pracoval v administratíve. Už 12 rokov pracujem na ÚPSVaR Ružomberok ako samostatný radca na oddelení služieb pre občana. Pomáham ako zástupca bezpečnostného manažéra a zástupca hlavného usporiadateľa v MFK Ružomberok, pôsobil som 3 roky ako bezpečnostný manažér v MBK Ružomberok. Pôsobil som ako dobrovoľník na medzinárodných športových podujatiach, naposledy na EYOF 2022 v Banskej Bystrici. Dve funkčné obdobia som pôsobil ako člen rady školy ZŠ Klačno. Od roku 2010 doposiaľ vykonávam na Liptovskej ulici 2-14 funkciu zástupcu vlastníkov bytov. Kandidujem na poslanca MsZ za volebný obvod Kľačno, lebo chcem pokračovať vo vynikajúcej práci JUDr. Ľubomíra Kubáňa, ktorý na Kľačne dlhé roky pôsobil ako poslanec MsZ. V MsZ sa chcem angažovať v sociálnej oblasti, športe, školstve a cestovnom ruchu.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Kandidujem na poslanca MsZ za volebný obvod Kľačno, lebo chcem pokračovať vo vynikajúcej práci JUDr. Ľubomíra Kubáňa, ktorý na Kľačne dlhé roky pôsobil ako poslanec MsZ

Prečo Ľubo?

Som nesmierne hrdý, že som súčasťou tímu JUDr. Ľubomíra Kubáňa, ktorého poznám už 13 rokov ako veľmi ľudského a úspešného človeka a priateľa.