Skip to main content

Mgr. Martin Hromada, PhD.

SaS/Stred

  • 1976
  • rodák z Ružomberka manželka a 2 deti
  • predseda Komisie pre kultúru a cestovný ruch pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku
  • člen predstavenstva Kultúrneho domu A.Hlinku, a.s. Riaditeľ Odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja s 22 kultúrnymi organizáciami
  • člen Komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Celý život som prežil v Ružomberku.

Zároveň som vždy rád cestoval a mal som to šťastie vidieť veľkú časť civilizovaného sveta. Veľmi podnetné sú pre mňa severské krajiny.

Uznávam inšpiráciu v príkladoch dobrej praxe a uprednosťňujem participatívny prístup pri hľadaní riešení a win-win výsledku. Rád by som sa dožil, aby Ružomberok vstal z popola a stal sa moderným a úspešným mestom, kde je radosť žiť pre všetkých. Mám rád pozitívny prístup k životu a ľuďom a ctím si tradičné hodnoty. Aj keď som pracovne časovo dosť vyťažený, snažím sa tráviť s rodinou čo najviac času a venovať sa poznávaniu prírody, kultúry, či športu.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Mám Ružomberok rád, vyrástol som tu. Vždy ma zaujímalo, kde žijem a ako by som mohol pomôcť mestu a komunite. Nie je mi jedno, kam sa naše mesto dostalo po toľkých rokoch prešľapovania na mieste. Mesto je ako stroj, každá súčiastka je dôležitá. Manažment mesta, mestský úrad, mestské spoločnosti, školy, škôlky, sociálne zariadenia, doprava musia efektívne a hospodárne fungovať. Veľké rezervy vnímam v plánovaní mesta, kam sa chce mesto dostať, ako chce vytvárať pracovné miesta, odkiaľ chce alokovať zdroje, ako je pripravené na výzvy Európskej únie.

Stred mesta je najboľavejším, najviditeľnejším miestom Ružomberka. Urobím všetko preto, aby sme mali v centre moderný park, opäť široké ulice s letnými terasami, konečne námestie, bez ktorého sa život z centra vytráca.

Prečo Ľubo?

Ľuba poznám od detstva z vedľajšej ulice, chodili sme spolu na tú istú školu. Pracovne sa naše cesty veľakrát prelínali a preto môžem zodpovedne povedať, že Ľubo je zodpovedný a charakterný človek s jasne vymedzenými hodnotami.

Ľubo je patriot a má veľké srdce pre ľudí. Vždy pomôže a osud ľudí mu nie je ľahostajný. Ľubo sa aktívne komunitnému životu, organizuje športové a spoločenské podujatia. Ako poslanec na meste a župe aktívne a jasne zastupuje záujmy občanov nášho mesta.

Ľubo bol vždy na seba náročný, vo vzdelávaní, v práci, pri výchove rodiny.

Sme priatelia, je mi cťou s ním spolupracovať.