Skip to main content

Ing. Marian Páleš

SaS/Rybárpole

  • 1977
  • rodák z Liptovského Mikuláša, ale celý život prežil v Ružomberku
  • vyštudoval procesy spracovania dreva na TU vo Zvolene
  • po vysokoškolských štúdiách absolvoval stáž v USA
  • pracoval ako department manažér v oblasti špedície a zasielateľstva
  • posledné roky podniká v oblasti obchodu s papierom a lepenkou
  • venuje sa aktívne volejbalu, ako aj jeho trénovaniu

Rád by som prispel svojimi vedomosťami a skúsenosťami k rozvoju mesta Ružomberok, nakoľko tu žijem ja, moja rodina a deti. Počas štúdia i po ňom som žil v USA, kde som mal možnosť pracovať po boku úspešných ľudí v oblasti podnikania, ale i politiky. Tieto poznatky zo sveta by som rád zúročil teraz doma.
Po návrate z USA som pracoval najprv ako teamleader a neskôr ako department manager pre firmu, ktorá poskytuje služby v oblasti špedície a zasielateľstva, kde som nabral bohaté skúsenosti s riadením ľudí, vedením obchodných rokovaní a kde som mohol využiť svoje jazykové znalosti.
Momentálne sa venujem medzinárodnému obchodu s papierom, papierovými výrobkami a lepenkou.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Rád by som prispel k rozvoju nášho mesta, nakoľko sa nechcem už len prizerať marazmu, ktorý za posledné roky,  je akýmsi pracovným nástrojom našich predstaviteľov mesta. Rád by som videl moje deti vyrastať a rodičov dôstojne dožiť vo fungujúcom meste, ktoré napreduje, je moderné, pokrokové a má jasnú víziu do budúcnosti.  Mám jasnú predstavu o fungovaní takéhoto mesta a rád by som svojou mravčou prácou aj k tomuto prispel.

Prečo Ľubo?

Ľuba Kubáňa poznám už od detstva. Poznám ho ako skvelého človeka, športovca a hlavne človeka, ktorý pôsobí v regionálnej politike už dlhšiu dobu. Celý tento čas prináša skvelé nápady, riešenia a má obrovskú podporu aj medzi ľuďmi, ktorým svojou prácou po celú dobu pomáha.

Verím, že pod jeho vedením bude naše mesto napredovať.