Skip to main content

Andrea Baričáková

Sme rodina/Klačno

  • 1978
  • rodáčka z Ružomberka, kde žijem so svojim manželom, 3 deťmi a 1 vnučkou
  • SZČO
  • SPŠ
  • členka bytovej komisie  2018
  • momentálne na materskej dovolenke

Bola som vedená k úcte, pomoci slabším a k tomu byť čestným človekom. Tvrdo bojujem za pravdu a spravodlivosť. Vážim si maličkosti, ktoré robia život zaujimavým a obohacujúcim. Ponúkam čestnú prácu v prospech obyvateľov sídliska a občanov Ružomberka. Štyri roky som členkou bytovej komisie a snažím sa, aby ľudia neprišli o byty, dostávali sa podľa poradovníka, respektíve podľa zložitosti situácie. Posledné roky sa niektorí ľudia pohrávajú s názorom, že nájomné byty by sa mali stať iba DOČASKAMI na 5 rokov. Takýto názor nie je správny a tak ako doteraz, budem sa snažiť aj naďalej, aby nájomné byty boli v nájme dlhodobo a časom sa odkupovali. Rada by som svoje skúsenosti zúročila ako poslankyňa mestského zastupiteľstva, ktoré má kompetencie a možnosti na riešenie problémov a požiadaviek, ktoré sa dotýkajú priamo všetkých občanov mesta. K mojím prioritám patrí v prvom rade bezpečnosť na sídlisku alebo v meste. Nemenej dôležité sú opravy chodníkov a ciest, rekonštrukcia a vznik detských ihrísk a ich oplotenie a osvetlenie, vznik oddychových zón. Nehovoriac o tom, že sa nerieši závažná situácia s kolónami v meste, výstavba diaľnice, nedostatok pracovných príležitostí a nákupných centier.

Prečo som sa rozhodla kandidovať?

4 roky som členkou bytovej komisie a snažím sa, aby ľudia neprišli
o byty, dostávali sa podľa poradovníka respektíve podľa zložitosti situácie.
Posledné roky sa niektorí ľudia pohrávajú s názorom, že nájomné byty by sa mali stať iba DOČASKAMI na 5 rokov. Takýto názor nie je správny a tak ako doteraz, budem sa snažiť aj naďalej, aby nájomné byty boli v nájme dlhodobo a časom sa odkupovali.

Rada by som svoje skúsenosti zúročila ako poslankyňa mestského zastupiteľstva, ktoré má kompetencie a možnosti na riešenie problémov a požiadaviek, ktoré sa dotýkajú priamo všetkých občanov mesta. K mojím prioritám patrí v prvom rade bezpečnosť,či už na sídlisku, alebo v meste. Nemenej dôležité sú opravy chodníkov a ciest,rekonštrukcia a vznik detských ihrísk a ich oplotenie a osvetlenie, vznik oddychových zón.Nehovoriac o tom,že sa nerieši závažná situácia s kolónami v meste,výstavba diaľnice,nedostatok pracovných príležitostí a nákupných centier. V neposlednom rade chcem stáť a aj stojím na strane pravdy a slušných ľudí,najmä však opäť vytvoriť príjemný život v meste ,kde sa budú naše deti radi vracať.